Turkuenergia

42

toimenpidettä ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa ympäristön hyväksi.

2022

kivihiilen käyttö loppuu kaukolämmön perustuotannossa.

Tavoitteellisesti kohti hiilineutraalia Turkua

Turku Energia-konsernissa laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhtiön tavoitteita kohti hiilineutraalia Turkua vievä ilmasto- ja ympäristöohjelma. Edellinen kolmivuotiskautinen ohjelma loppui vuoden 2020 lopussa hyvin saavutuksin. Vuoden 2020 aikana laadittiin seuraava kolmivuotinen ohjelma, jonka toimenpiteisiin pääset tutustumaan alla. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme.

Arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti. Olemme tehneet merkittävimpien vaikutusten vähentämiseksi jatkuvaa työtä esim. päästöjen vähentämisen, uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, ja uusien älykkäiden energiaratkaisujen hyväksi. Olemme vieneet aurinkoenergiahankkeita eteenpäin asiakkaidemme kanssa sekä edistäneet tavoitteellisesti myös energiatehokkuussopimuksen velvoitteita. Olemme mukana myös edistämässä sähköisen liikenteen käyttöä Turun seudulla uusin latausratkaisuin.

Turku Energian ympäristötavoitteet uudistuivat

Vuoden 2020 aikana suunnittelimme yhtiön uuden ilmasto- ja ympäristöohjelman 2021-2023, jonka suunnitteluun osallistuivat kaikki yksiköt. Tähän liittyen toteutimme myös henkilöstölle ja sidosryhmille suunnatun ympäristöön ja laatuun liittyvän palautekyselyn. Sidosryhmäkyselyn 85 % vastaajista antoi yhtiön ympäristöystävällisyyteen arvosanaksi tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen.  

Henkilöstön palautekyselyssä 97 % vastaajista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen Turku Energian tapaan hoitaa ympäristöasiat. Saadut palautteet käsittelimme ympäristön ja laadun ohjausryhmässä sekä liiketoimintayksiköiden johtoryhmissä ja ne huomioitiin mahdollisuuksien mukaan uudessa ohjelmassa. Sisältö laadittiin neljän päämäärän mukaan: 

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä- Hiilineutraali Turku
  2. Älykkäät energiaratkaisut
  3. Kestävä energiatulevaisuus
  4. Vastuullinen sidosryhmätoiminta

Näiden alle suunniteltiin yhteensä 42 toimenpidettä, jotka tullaan lähivuosina toteuttamaan. Merkittävin toimenpide on vähentää Turun seudun kaukolämmön CO2-päästöjä 85 prosenttia vuoteen 2023 mennessä yhteistyössä Turun Seudun Energiantuotannon kanssa. Ohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa Turku Energian verkkosivuilla:

https://www.turkuenergia.fi/turku-energia/vastuullista-energiaa/ymparistoohjelma/