Turkuenergia

80 % uusiutuvilla energianlähteillä

tuotettua kaukolämpöä vuonna 2020.

Kivihiilestä luovutaan 2022

kaukolämmön perustuotannossa.

Energianhankinta

Turku Energia on tehnyt pitkäjänteisesti työtä fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi uusiutuvilla polttoaineilla. Vuoden 2020 lopussa kaukolämmöstä tuotettiin 80 % (2019: 61%) uusiutuvilla polttoaineilla. Vuoden 2023 loppuun mennessä uusiutuvien osuutta on tavoitteena nostaa 85 prosenttiin.

Kaukolämmön alkuperä

Kehitämme energianhankintaamme omien huippu- ja varavoimalaitosten sekä osakkuusyhtiöidemme kautta. Vuoden aikana otettiin merkittäviä askeleita kaukolämmön tuotannon tuottamiseksi ilman kivihiiltä. Turku Energian osakkuusyhtiö Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) rakennutti Naantalin voimalaitoksen monipolttoaineyksikön yhteyteen savukaasulauhduttimen, joka tehostaa energiantuotantoa laitoksella lisäämättä polttoaineiden käyttöä.

Lämmön hankinnan polttoaineet 2020

Kaukolämpö tuotetaan pääosin Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Huippukuorman aikaan talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten häiriötilanteissa kaukolämpöä tuotetaan näiden lisäksi pelletti- ja öljykäyttöisiä lämpökeskuksilla. Lisäksi Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja hukkalämmöillä tuotettua lämpöä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailtaan noin 5 % koko kaukolämmön tarpeesta.

Hankinta ja ominaispäästöt 2020

Lämmön ominaispäästöt / myyty energia 70 kgCO2/MWh

Kaukojäähdytyksen ominaispäästöt / myyty energia 0 kgCO2/MWh

Sähköenergian alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita. a.

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita.

Jakauma on laskettu Suomen energiataseen jäännösjakauman ja Turku Energian hankkimien alkuperätakuiden perusteella, Energiaviraston ohjeistuksen mukaisesti. Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 23,9 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2020 oli keskimäärin 0,15 mg/kWh.

Sähköenergian alkuperä 2020

Turun seudun kaukolämmön päästöt 2016-2020

Laskenta sisältää kaukolämmön hankinnan (oma tuotanto ja osto). CO2 päästöt on laskettu hyödynjakomenetelmällä.

Hiukkaspäästöt v. 2017-2020, t

Typenoksidipäästöt v. 2017-2020, t

Rikkidioksidipäästöt v. 2017-2020, t

Hiilidioksidipäästöt v. 2017-2020, t

Hiukkasten ominaispäästö, t/GWh

Typenoksidien ominaispäästö, t/GWh

Rikkidioksidin ominaispäästö, t/GWh

Hiilidioksidin ominaispäästö, t/GWh