Turkuenergia

Olemme lähellä, näemme kauas

Meillä kaikilla on takanamme hyvin erilainen vuosi kuin osasimme vielä viime vuoden alussa ennakoida. Koronapandemia tuli ja laittoi monin tavoin arkemme sekä tapamme työskennellä uusiksi ja vaati nopeaa tilanteen haltuunottoaMeidän roolimme yhteiskunnallisesti kriittisenä toimijana ja häiriöttömän energian tuottajana ja toimittajana tässä poikkeustilanteessa on vain korostunut.  Suuri kiitos tässä menestymisestä kuuluu henkilöstöllemme, joka on osoittanut loistavaa muuntautumiskykyä ja sitoutumista yhteiseen tekemiseen epidemian ensimmäisen vuoden aikana.

Epidemiasta huolimatta saavutimme asettamamme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja selvisimme kuluneesta vuodesta ja sen tuomista haasteista hyvin tuloksin. Säilytimme asiakastyytyväisyytemme ja sähkön ja lämmön toimitusvarmuuden erinomaisella tasollaHyvään taloudellisen tulokseen meitä siivitti muun muassa tehokas kaukolämmön perustuotanto. Asiakaskunnassamme korona on näkynyt ennen kaikkea varovaisuutena, investointipäätösten tekeminen on tässä epävarmassa ajassa hidastunut. 

Jatkoimme määrätietoisesti matkaamme kohti hiilineutraalia Turkua ja Turun seutua. Vuoden lopussa jo 80 % kaukolämmön tuotannostamme oli tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä ja kivihiilestä luopumista edistämme yhteistyössä osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa. Kaksi hiilikäyttöistä voimalaitosyksikköä suljettiin Naantalin voimalaitoksella heinäkuussa 2020 – vahva viesti tulevaisuuden suunnasta ja matkastamme kohti kestävämpää huomista. Viimeisten vuosien aikana tekemillämme tuotantoratkaisuilla olemme pystyneet merkittävästi vähentämään hiilidioksidipääästöjä, ja tätä matkaa jatkamme vuoden lopussa valmistuneen kolmivuotisen ympäristö- ja ilmasto-ohjelmamme osoittamin askelin.  

Henkilöstömme siirtyminen etätöihin lisäsi tutkitusti tyytyväisyyttä henkilöstössämme entistä joustavamman työskentelytavan mahdollistuessa epidemian myötä. Työskentely kotikonttoreiltkäsin toi kuitenkin tarpeen ylläpitää yhteisöllisyyttä uusin keinoin. Nämä opit ja huomiot otamme mukaamme ensi vuoden alussa tapahtuvaa toimitilan muuttoa valmistellessamme. Siirrymme Aurajoen varrelta Linnankadulta Itäharjulle.  Muutto on kohdallamme kuitenkin paljon suurempi kokonaisuus kuin kalusteiden siirto toimipaikasta toiseen. Siirrymme muuton myötä kokonaan uudenlaiseen työskentely-ympäristöön, jonka haltuunotto vaatii huolellista suunnittelua, henkilöstön osallistamista ja muutosjohtamista. Odotamme uutta innolla, sillä uusien toimitilojen myötä pystymme entisestään vahvistamaan yhtä yhtenäistä Turku Energiaa toimitilojen tukiessa yli yksikkörajojen tapahtuvaa yhteistyötä vielä aiempaa paremmin.  

Vuosi on ollut erilainen, eikä tämä poikkeustilanne ole vielä päättymässä. Me keskitymme perustehtäväämme ja varmistamme edelleen häiriöttömän sähkön ja lämmön toimitukseen asiakkaillemme samalla tulevaisuuteen katsoen ja parhaat opit tästä kaikesta mukaan poimien. Jos mikään on varmaa, niin se, että seuraavaksi astumme uudenlaiseen arkeen. Paluuta vanhaan ei ole siinä muodossa kuin sen olemme tunteneet. Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaitamme ja heidän muuttuvia tarpeitaan ja odotuksiaan voidaksemme vastata niihin heidän energiakumppaninaan myös tulevina vuosina.

Timo Honkanen 
Toimitusjohtaja