Turkuenergia

Näkymät tulevaisuuteen

Turku Energia -konsernin strategia vuosille 2021-2023 vahvistettiin vuoden 2020 lopussa hallituksessa. Strategia jatkaa vuonna 2017 päätetyn strategian linjoilla ja samassa yhteydessä päivitettiin myös liiketoimintakohtaiset alastrategiat samalle ajanjaksolle.

Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan edelleen pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2021. Energian kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja lämpötilan vuosittaiset vaihtelut.

Sähkön kysynnän arvioidaan kasvavan Turun seudulla hitaasti talouden suhdanteista riippuen. Sähkön tukkuhinnan alhainen hintataso rasittaa edelleen sähköntuotannon kannattavuutta ja johdannaismarkkinoiden ennusteen mukaan alhainen hintataso jatkuu edelleen.

Energiaviraston uusi lähestymistapa sähköverkon tuottotason regulaatioon tulee laskemaan lähivuosina sähköverkon tuottotasoa merkittävästi ja aiheuttanee sähköverkkoinvestointien kriittistä tarkastelua ja mahdollisesti lykkäämistä pitemmälle tulevaisuuteen.

Turku Energia jatkaa matkaa kohti kivihiiletöntä energiantuotantoa yhdessä osakkuusyhtiönsä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kanssa. Kaukolämmön tuotannossa päästiin vuonna 2020 uusiutuvien energiamuotojen osuutena jo 80 %:iin ja investointeja kivihiilestä kokonaan eroon pääsemiseen jatketaan tavoitteena päästä kivihiilettömyyteen kaukolämmön perustuotannossa vuoden 2022 loppuun mennessä.

Asiakkaiden kysyntään ja tarpeisiin vastataan kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja lämmitysmarkkinoille. Viimeiseen kymmeneen vuoteen on sijoittunut poikkeuksellisen monta lämmintä vuotta, mikä on näkynyt näinä vuosina pienempänä kaukolämmön kysyntänä.

Lämpötilan vuosittaiset vaihtelut vaikuttavat merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään jatkossakin.