Turkuenergia

253,0 milj. euroa

liikevaihto

21,7 milj. euroa

Liikevoitto

Turku Energia -konsernin tilinpäätös ja avainluvut

Voit ladata alla olevasta linkistä Turku Energian hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020.

Turku Energian toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 (PDF)

Konsernin avainluvut

2020 2019 2018 2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa 253,0 276,8 258,7 255,0 255,8
Liikevoitto, milj. euroa 21,7 18,5 15,2 17,8 17,8
prosentteina liikevaihdosta 8,6 6,7 5,9 7,0 7,0
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 29,7 23,3 23,2 27,6 26,2
Tilikauden tulos, milj. euroa 26,0 20,1 20,7 24,1 22,7
Taseen loppusumma, milj. euroa 383,7 376,7 391,0 360,9 339,8
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 25,0 16,0 32,2 23,8 15,6
prosentteina liikevaihdosta 9,9 5,8 12,4 10,8 6,1
Pysyvät vastaavat, milj. euroa 301,1 287,8 310,4 288,2 270,7
Vaihto-omaisuus, milj. euroa 2,1 2,4 2,3 2,0 2,2
Saamiset, milj. euroa 60,4 54,7 54,4 53,0 46,5
Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 20,0 31,8 24,0 17,7 20,4
Oma pääoma, milj. euroa 162,7 156,7 154,5 151,9 145,8
Oman pääoman tuotto ROE, prosenttia 16,3 12,9 13,6 16,2 15,7
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, prosenttia 12,3 10,0 10,3 13,5 12,9
Gearing, prosenttia 60,2 63,9 64,8 59,5 45,0
Omavaraisuusaste, prosenttia 42,4 41,6 39,6 42,1 42,9
Osinko yhteensä, milj. euroa 20,0 18,0 18,0 18,0 20,0
Henkilökunta keskimäärin 338 339 282 286 287