Turkuenergia

57,1 milj. euroa

verojalanjälki 2020

n. 20 milj.euroa

osinkoa omistajalle.

Energiakumppanuutta ja pitkän aikavälin arvoa yhteiskunnalle

Tavoitteenamme on luoda toiminnallamme pitkän aikavälin arvoa yhteiskunnalle, asiakkaille ja omistajallemme Turun kaupungille. Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi poikkeuksellinen, mutta saavutimme vuodelle asettamamme toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Haasteellisesta alkuvuodesta huolimatta loppuvuodesta noussut sähkön markkinahinta ja koko vuonna toteutunut tehokas lämmöntuotanto vaikuttivat siihen, että vuonna 2020 saavutimme hyvän taloudellisen tuloksen.  

”Koronapandemiasta huolimatta saavutimme vuodelle 2020 asettamamme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Meillä on yhteiskunnallisesti kriittisenä toimijana keskeinen rooli sidosryhmiemme arjessa, ja toiminnallamme tavoittelemme pitkän aikavälin arvon luomista yhteiskunnalle, asiakkaille ja omistajallemme.”

Talousjohtaja Mia Österberg

Hyvän taloudellisen tuloksen saavuttamalla varmistamme kannattavan toiminnan myös jatkossa, ja edesautamme sosiaalisen ja ympäristövastuun tavoitteiden toteuttamista. Turku Energia -konsernin liikevaihto laski edellisvuodesta ollen 253,0 milj. euroa (2019: 276,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto kasvoi ollen 21,7 milj. euroa (18,5 milj. euroa). Konsernissa investoitiin 16,0 milj. euroa (15,3 milj. euroa) verkostojen siirtokyvyn sekä sähkö- ja lämpöverkostojen toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Vuodelta 2020 Turku Energia -konserni maksoi yhteiskunnalle huomattavan määrän veroja ja maksuja, kuten yhteisö- ja arvonlisäveroja sekä sähköveroja, yhteensä 57,1 milj. euroa (60,7 milj. eur). Vuonna 2020 Turku Energia maksoi omistajalleen Turun kaupungille osinkoa noin 20 milj. euroa vuoden 2019 tuloksesta.

Vuonna 2020 materiaalien ja palveluiden ostot olivat yhteensä 210,4 milj. euroa (240,6 milj. eur). Konsernimme hankintoja ohjaa lainsäädäntö, hyvä hallintotapa ja hyvän liiketoiminnan periaatteet. Turku Energian toimittajaverkostoon kuuluu noin 450 eri alojen toimittajaa. Merkittävä osa konsernin tavaran ja palvelun toimittajista toimii konsernin toimialueella.

Edellytämme urakoitsijoidemme ja toimittajiemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Valvomme toimittajiemme vastuullisuutta tarvittaessa auditoinneilla. Selvitämme, että toimittajamme ovat rekisteröityneet ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. Aliurakoitsijoiltamme osalta huomioimme kaluston vähäpäästöisyyden kilpailutuksissamme.

Asiakkaitamme ovat kotitaloudet, yritykset, julkiset toimijat ja taloyhtiöt. Toiminta-alueemme painottuu Varsinais-Suomeen, mutta myymme sähköä koko Suomeen. Toiminnastamme syntyvä arvo asiakkaillemme muodostuu toimitusvarmasta ja ympäristöystävällisestä sähköstä ja lämmöstä, kilpailukykyisestä hinnoittelusta ja laadusta, kattavasta tuote- ja palveluvalikoimastamme, monikanavaisesta viestinnästä ja asiointimahdollisuuksista sekä energiaan liittyvästä neuvonnasta. Asiakkaamme ovat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan toiseksi tyytyväisimpiä.

Yksi keskeisimmistä hankkeista vuonna 2020 oli toiminnanohjausjärjestelmän vaihtoon ja sen käyttöönottoon valmistautuminen vuoden 2021 keväällä. Tavoittelemme uudella järjestelmällä toiminnan tehostumista.

Tuemme monipuolisesti paikallisten kulttuurin, urheilun ja yhteiskunnallisten tahojen toimintaa. Sponsorointikohteiden valinnassa painotamme yhteistä arvomaailmamme sponsoroitavan kohteen kanssa sekä muita meille tärkeitä tekijöitä kuten ympäristövastuullista toimintaa, lasten ja nuorten huomioimista toiminnassa sekä paikallisuutta.

Vuonna 2020 tuimme erilaisia kohteita noin 0,2 miljoonalla eurolla (0,2 milj. eur). Sponsorointikohteitamme olivat muun muassa Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vanhusten ystävätoiminnan tukeminen, Varsinais-Suomen Yrityskylä -hanke, Pidä Saaristo Siistinä ry, Paavo Nurmi Games, TPS:n jääkiekkoseura, Raision Loimu, Aura Golf, Tuto, Turun Musiikkijuhlat ja TPS salibandy.

Tutustu Turku Energia -konsernin tilinpäätökseen vuodelta 2020.