Turkuenergia

0,2 Milj. euroa

Sponsorointitukea yhteistyökumppaneille

yli 200 000

energian loppukäyttäjää

Merkityksellistä sidosryhmäyhteistyötä

Avoin ja vuorovaikutteinen yhteistyö sidosryhmiemme kanssa mahdollistaa Turun seudun energiahyvinvoinnin kehittämisen. Sidosryhmiemme odotusten tunteminen ja niihin vastaaminen muodostaa pohjan luottamukselliselle ja vuorovaikutteiselle yhteistyölle ja kumppanuudelle. Olemme sidosryhmiemme energiakumppanina edesauttamassa sekä heidän että koko seutukunnan ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja varmistamassa yhteiskunnallisesti kriittisen energian tuotannon ja jakelun. Tavoitteenamme on sidosryhmiemme energiakumppanina tuoda asiantuntemuksemme heidän käyttöönsä.

te-nostot-vasen
te-nostoja-oikea-c

Tunnistamme keskeiset sidosryhmämme säännöllisesti ja arvioimme ja mittaamme työmme laatua toimintamme edelleen kehittämiseksi. Teemme säännöllisesti asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimuksia, joilla seuraamme ja mittaamme työmme onnistumista ja poimimme kehityskohteet toimintamme edelleen kehittämiseksi.

Viestimme sidosryhmillemme monikanavaisesti. Keskeisimmät kanavat ovat ulkoiset ja sisäiset tiedotteet, Valopilkku-asiakaslehti, sähköiset uutiskirjeet, verkkosivut, sähkön ja lämmön keskeytyskarttapalvelumme, eVenttiili-intranettimme, asiakaspalvelu, sähköposti ja sosiaalisen median kanavat sekä asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapaamiset. Häiriötilanteissa viestimme sidosryhmille tiedotusvälineiden, kännykkään ja sähköpostiin tilattavien häiriötiedotteiden, päivystyspuhelimen ja internetin välityksellä.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, joiden kautta viestimme ajankohtaisista energiateemoista, energiatehokkuudesta ja vastuullisuusnäkökulmista sekä edistämme yhteisiä ympäristö- ja ilmastotavoitteita. Yhteistyössä viranomaisten kanssa kehitämme mm. ympäristö- ja energiakysymyksiä.

Teemme aktiivista yhteistyöstä eri tahojen kanssa myös seutukuntamme ympäristön viihtyyvyden lisäämiseksi. Olemme jatkaneet kesäisin myös jo yli kahdenkymmenen vuoden mittaista yhteistyötämme asukasyhdistysten ja taiteilijoiden kanssa sähkökaappien maalausprojektien merkeissä. Tavoitteenamme on ollut luoda Turkuun ympäristötaidetta jokaisen iloksi sekä vähentää kaappien töhrimistä. Esimerkkejä eri alueilla toteutetuista hankkeista löytyy kuvagalleriastamme https://www.turkuenergia.fi/turku-energia/olemme-lahella-naemme-kauas/kaupunkitaide/

Teemme laaja-alaista sponsorointiyhteistyötä. Tuemme yhteiskunnallisia kohteita, kulttuuria ja urheilua yhteisen arvomaailman kanssamme omaavien kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on markkinointinäkyvyyden lisäksi olla mukana paikallisissa tapahtumissa ja toiminnassa turunseutulaisten omana energiakumppanina.

Keskeiset sidosryhmämme

Asiakkaat

Etujärjestöt ja asukasyhdistykset

Oma henkilöstö

Omistaja

Viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt

Kansalaisjärjestöt ja poliittiset luottamushenkilöt

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Media

Muut energiayhtiöt