Turkuenergia

Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat

100 % uusiutuvaa energiaa

Asiakkaidemme ensisijainen energiakumppani

Keskityimme vuonna 2020 strategiamme mukaisesti tarjoamaan kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja asiakkaillemme tavoitteenamme olla asiakkaidemme ensisijainen energiakumppani ensisijaisesti Varsinais-Suomessa. Asiakastyytyväisyytemme oli edelleen tutkitusti korkealla tasolla. Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuutemme säilyi erittäin hyvällä tasolla. Matkamme kohti hiilineutraalia Turkua jatkui asiakkaidemme energiakumppanina.

”Jatkoimme asiakkuuksien määrässä kasvupolulla. Asiakastyytyväisyytemme ja toimitusvarmuutemme säilyi erittäin korkealla tasolla. Jatkamme matkaamme kohti hiilineutraalia Turkua asiakkaidemme energiakumppanina tarjoamalla heille ympäristöystävällisiä ja paikallisia energiapalveluja ja – tuotteita.”

Myyntijohtaja Harri Salo.

Lunastamme päivittäin asiakaslupaustamme ”Olemme lähellä, näemme kauas” tarjoamalla kuluttajien ja yritysten tarpeita ja odotuksia vastaavia ympäristöystävällisiä ja paikallisia sähkö- ja lämpötuotteita. Valikoimissamme on useita markkinatilanteeseen vastaavia uusiutuvalla energialla tuotettuja kilpailukyisiä tuotteita.

Asiakastyytyväisyytemme oli jälleen tutkitusti korkealla tasolla. Turku Energia sijoittui toiselle sijalle kuluttaja-asiakkaille suunnatusta EPSI Ratingin sähkön vähittäismyyntitutkimuksessa valtakunnallisessa energia-alan asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Turku Energian vahvuuksia oli tutkimuksen mukaan paikallisuus, luotettavuus ja monipuolisuus.

Sekä kuluttaja-asiakkaiden että yritysasiakkaiden määrät kasvoivat. Koronaepidemia näkyi hidastuneina investointipäätöksinä esimerkiksi aurinkopaneelien hankinnoissa. Hybridi- ja sähköautojen latausratkaisujen kysyntä ja toimitus kasvoivat merkittävästi etenkin taloyhtiöiden osalta.

Laajemmat asiakaspalveluajat vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin

Teimme muutoksia asiakaspalveluumme syksyllä 2020, kun asiakaspalvelu siirtyi liiketoimintakaupalla Eniro Finlandille, joka muutoksen myötä tuottaa Turku Energian asiakaspalvelun. Liiketoimintakaupan tavoitteena oli kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet. Asiakaspalvelun ulkoistamisen myötä asiakaspalvelun palveluaikoja pystyttiin laajentamaan, ja näin ollen edelleen vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Jatkoimme kanta-asiakasohjelma Etupiirin kehittämistä, ja tarjosimme ohjelman kautta yhteistyökumppaneidemme tuotteita ja palveluita etuhintaan asiakkaillemme. Kaikki kuluttaja-asiakkaamme ovat automaattisesti kanta-asiakasohjelman piirissä. Etujen käyttöönotto edellyttää Etupiiri-kortin tilaamista tai palvelun lataamista omaan matkapuhelimeen. Tilattujen korttien ja puhelinsovelluksen ladanneiden määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2020.

Koronaepidemia sulki toistaiseksi Linnankadun asiakaspalvelupisteen maaliskuun 2020 lopussa viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Palvelimme asiakkaitamme monikanavaisesti puhelimitse, sähköisesti EnergiaOnline-palvelussa, sähköpostitse ja sosiaalisen median kanavissa.

Käynnistimme viime vuonna myös asiakaspalvelujärjestelmämme uusimisen. Uusi asiakaspalvelujärjestelmä on käytössä keväällä 2021.

Sähkönsiirron ja kaukolämmön hinnat laskivat

Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Yhtiö tarkisti vuoden aikana hintaansa kahteen kertaan. Turku Energia Sähköverkot Oy alensi asiakkaidensa sähkönsiirron perusmaksun hintaa 50 prosentilla puolen vuoden ajaksi, 1.4 – 30.9.2020 väliselle ajalle ja ilmoitti marraskuussa laskevansa siirtohintojaan 1.1.2021 alkaen. Hinnanalennuksen vaikutus on tyyppikäyttäjästä ja sähkön kulutuksesta riippuen verollisena keskimäärin neljä prosenttia.

Myös kaukolämmön hinta jatkui laskevana johtuen kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyistä investoinneista uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantumisesta sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehdystä kehitystyöstä muun muassa tuotannon optimoinnin osalta johtuen.

100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä ja lämpöä

Olemme jo vuosien ajan panostaneet uusiutuvilla tuotettuun energiaan niin omissa kuin osakkuusyhtiöidemme energiantuotantolaitoksissa, ja siirtyessämme pois fossiilisista polttoaineista tarjoamme yhä ekologisempaa ja edullisempaa kaukolämpöä ja sähköä niin yrityksille, taloyhtiöille kuin kotitalouksille. Turku Energian tuotevalikoimaan kuuluu 100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä, lämpöä, jäähdytystä ja höyryä.

Viestimme asiakkaillemme asiakkuuteen liittyvistä asioista, Turku Energiasta ja energia-alasta monikanavaisesti internet-sivuillamme, uutiskirjeissämme, Valopilkku-asiakaslehden painetussa ja sähköisessä versiossa, tapahtumissa, asiakastiedotteilla sekä sosiaalisen median kanavissamme.

Tehokkuutta energiankäyttöön energiatehokkuuspalvelulla

Laajensimme palvelutarjontaamme lisäämällä valikoimaamme energiatehokkuuspalvelun yhteistyössä Elomatic Oy:n kanssa. Palvelu keskittyy yritysasiakkaiden energiatehokkuuden tehostamiseen sekä tehokkuuden raportoimiseen. Asiakkaidemme energianeuvonnan tehostaminen ja kulutustietojen tarkentuminen etäluettavien mittareiden kautta on ollut tärkeä osa pitkäaikaista energiatehokkuustyötämme. Toteutamme myös kotitalouksien energiansäästöneuvontaa energianeuvojamme toimesta.

Asiakkaamme voivat seurata omaa energiakäyttöään sähköisen EnergiaOnline-palvelun kautta asiakkaidemme oman energiankäytön seurannan. Palvelun avulla asiakkaamme voivat seurata omien sähkönkäyttöpaikkojensa energiankäyttöä tunnin tarkkuudella. Tiedot perustuvat etäluettavista sähkömittareista päivittäin luettaviin sähkönkäyttötietoihin.

Yksityisyydensuoja

Toimintatapamme noudattavat henkilötietosuojaa koskevia määräyksiä ja asetuksia. Käsittelemme ja säilytämme asiakastietojamme tietoturvallisesti ja takaamme asioinnin luottamuksellisuuden ja yksityisyydensuojan. Käytämme asiakastietoja ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, eikä niitä luovuteta edelleen ilman asiakkaan suostumusta.