Turkuenergia

Energianskaffning

Åbo Energi har arbetat långsiktigt med att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen. I slutet av år 2020 producerades 80 % (år 2019 61 %) av all fjärrvärme med förnybara bränslen. Fram till slutet av år 2023 är målet att höja andelen förnybart bränsle till 85 %.

Anskaffning och utsläpp 2020

Fjärrvärmens ursprung

Vi utvecklar energianskaffningen genom våra egna topp- och reservkraftverk och våra intresseföretag. Under året tog vi betydande steg mot produktionen av en stenkolfri produktion av fjärrvärme. Åbo Energis intressebolag Turku Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) lät bygga en rökgaskondensor i anslutning till flerbränsleenheten i kraftverket i Nådendal, vilket kommer att öka effektiviteten i energiproduktionen vid anläggningen utan att öka användningen av bränslen.

Vi producerar fjärrvärme huvudsakligen vid kraftverket i Nådendal, vid biovärmecentralen i Oriketo och vid värmepumpanläggningen i Kakola. Vintertid under toppbelastning och vid primärproduktionens störningssituationer producerar vi även fjärrvärme vid värmecentraler som förbrukar pellets och olja. Dessutom anskaffar Åbo Energi värme som har producerats med biobränslen och spillvärme av sina samarbetspartners och kunder. Denna andel utgör cirka 5 % av hela fjärrvärmebehovet.

Elenergins ursprung

Elens ursprungsfördelning har räknats ut med hjälp av både Finlands nationella residualmix, som meddelas av Energimyndigheten, och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit. Den nationella residualmixen för 2020 har ännu inte publicerats. Informationen uppdateras under sommaren 2021. De aktuella siffrorna beskriver situationen år 2019.

Elens ursprungsfördelning har räknats ut med hjälp av både Finlands nationella residualmix, som meddelas av Energimyndigheten, och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit.

Fördelningen har beräknats enligt Energimyndighetens anvisningar utifrån residualmixen från Finlands energibalans och de ursprungsgarantier som Åbo Energi erhållit. Residualmixen innehåller el producerad med fossila bränslen och kärnkraft samt den andel av produktionen av förnybar el som inte har sålts med ursprungsgaranti.

År 2019 var CO2-utsläppen för den el som Åbo Energi säljer i genomsnitt 95 g/kWh. Mängden kärnbränsle som användes i Finland år 2019 var i genomsnitt 0,52 mg/kWh.