Turkuenergia

Koncernens nyckeltal

2020 2019 2018 2017 2016
Omsättning, mn euro 253,0 276,8 258,7 255,0 255,8
Rörelsevinst, mn euro 21,7 18,5 15,2 17,8 17,8
procent av omsättningen 8,6 6,7 5,9 7,0 7,0
Vinst före extraordinära poster, mn euro 29,7 23,3 23,2 27,6 26,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 26,0 20,1 20,7 24,1 22,7
Balansomslutning, mn euro 383,7 376,7 391,0 360,9 339,8
Bruttoinvesteringar, mn euro 25,0 16,0 32,2 23,8 15,6
procent av omsättningen 9,9 5,8 12,4 10,8 6,1
Bestående aktiva, mn euro 301,1 287,8 310,4 288,2 270,7
Omsättningstillgångar, mn euro 2,1 2,4 2,3 2,0 2,2
Fordringar, mn euro 60,4 54,7 54,4 53,0 46,5
Kassa och bank, mn euro 20,0 31,8 24,0 17,7 20,4
Eget kapital, mn euro 162,7 156,7 154,5 151,9 145,8
Avkastning på eget kapital ROE procent 16,3 12,9 13,6 16,2 15,7
Avkastning på sysselsatt kapital ROI procent 12,3 10,0 10,3 13,5 12,9
Gearing, procent 60,2 63,9 64,8 59,5 45,0
Soliditet, procent 42,4 41,6 39,6 42,1 42,9
Dividend sammanlagt mn euro 20,0 18,0 18,0 18,0 20,0
Personalantal i genomsnitt 338 339 282 286 287