Turkuenergia

Vuosikertomuksen toimitus

Vastaava päätoimittaja
Toimitusjohtaja Timo Honkanen, Turku Energia

Päätoimittaja
Viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen, anne-mari.repola-makinen@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 355

Ympäristöasiat
Ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä, minna.niemela@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 428

Taloudellinen raportointi
Talousjohtaja Mia Österberg, mia.osterberg@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 318

Henkilöstöraportointi
Henkilöstöjohtaja Tiina Aho, tiina.aho@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 352

Toimitusneuvosto ja sisällöntuotanto: Timo Honkanen, Anne-Mari Repola-Mäkinen, Tiina Aho, Mia Österberg, Minna Niemelä, Minna Mustonen, Satu Viranko, Aleksi Rantasalo, Anne Märri

Julkaisija Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab 4/2021
Toteutus: Perjantai Markkinointiviestintä Oy
Kuvat: Jenni Virta, Turun Seudun Energiantuotanto Oy, Julia Fesiuk, Esko Keskioja
Kollaasikuvat: Grundlage
Infograafit: Perjantai Markkinointiviestintä Oy