Turkuenergia

Vuoden 2020 keskeiset tapahtumat

Vuonna 2020 jatkoimme panostuksiamme uusiutuvaan energiaan, ja vuoden lopussa kaukolämmöstä jo 80 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Kasvatimme tuulivoiman osuutta sähköntuotannossamme osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n tekemien tuulivoimalahankkeiden myötä. Koronavirusepidemia muutti konsernin työskentelytapoja ja hidasti yritysten investointipäätösten tekoa etenkin aurinkopaneeleissa ja jonkin verran myös sähköautojen latausratkaisuissa. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus sekä asiakastyytyväisyys säilyivät hyvällä tasolla.

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Turku Energia on vahvasti sitoutunut osaltaan Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä.

Turku Energia laati ympäristö- ja ilmasto-ohjelman vuosille 2021-2023. Työmme ilmasto- ja ympäristövastuun hyväksi on jatkunut jo pitkään ja nyt kyseessä on kahdeksas ohjelmamme. Ohjelmaan on kirjattu yhteensä 42 ympäristön suojelemiseen tähtäävää toimenpidettä.

Vuoden 2020 lopussa kaukolämmöstä jo 80 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvan energian määrää kaukolämmön tuotannossa lisäsi muun muassa Turku Energian osakkuusyhtiön, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) Naantalin voimalaitoksella käyttöönottama savukaasulauhdutin, jolla tuotettu lämpö korvasi pääosin aiemmin kivihiilellä tuotettua lämpöä.

Hankimme lisää tuulivoimatuotantoa osakkuusyhtiömme Suomen Hyötytuuli Oy:n kautta Alajoki-Peuralinnan tuulipuistohankkeesta. Hankkeen valmistumisen myötä tuulivoiman osuus koko Turku Energian sähkön vuosituotannosta on noin 28 %.

Turku Energia solmi yhteistyösopimuksen Toriparkin kanssa ja toimitti Toriparkkiin 20 sähköautojen latauspistettä.

TSE_savukaasulauhdutin.jpg
ilmajohtotyo_600x400.jpg

Toimitusvarmuutta poikkeustilanteessa

Maaliskuussa alkanut koronavirustilanne toi muutoksia konsernin työskentelytapoihin. Tiukoilla ohjeistuksilla koronatartuntaketjuilta vältyttiin konsernissa vuoden aikana. Linnankadulla sijaitseva asiakaspalvelupiste suljettiin koronan vuoksi toistaiseksi.

Sekä sähkön että lämmön toimitusvarmuus oli vuonna 2020 erinomaisella tasolla. Sähkön siirtoasiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli 11,5 minuuttia. Lämmön asiakasta kohden laskettu keskeytysaika oli keskimäärin 54 minuuttia.

Asiakastyytyväisyys huippuluokkaa

Turku Energian kuluttaja-asiakkaat olivat EPSI Ratingin tekemän Sähkön vähittäismyynti -tutkimuksen mukaan toimialan toiseksi tyytyväisimpiä.

Turku Energia luovutti asiakaspalvelunsa marraskuussa liikkeenluovutuksella Eniro Finlandille ja teki palvelusopimuksen asiakaspalvelunsa hankkimisesta Eniro Finlandilta. Liikkeenluovutuksen taustalla oli sähkön myynnin kiristynyt kilpailutilanne ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet sekä palveluaikojen laajentaminen.

Palveluliiketoimintaa harjoittava Urakointipalvelut-yksikkö valmisteli nimensä vaihtoa. Yksikön nimi vaihtui Verkostotekniikaksi 1.1.2021 alkaen ja nimi rekisteröitiin aputoiminimenä.

Asiakaspalvelu_2020_600x400.jpg
Lammon-tyomaa-Suikkilassa_600x400.jpg

Hintakehitys jatkui laskevana

Turku Energia Sähköverkot Oy alensi asiakkaidensa sähkönsiirron perusmaksun hintaa 50 prosentilla puolen vuoden ajaksi, 1.4. – 30.9.2020 väliselle ajalle.

Turku Energia Sähköverkot Oy ilmoitti marraskuussa laskevansa siirtohintojaan 1.1.2021 alkaen. Hinnanalennuksen vaikutus on tyyppikäyttäjästä ja sähkön kulutuksesta riippuen verollisena keskimäärin neljä prosenttia.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat säilyivät edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa.

Kaukolämmön hintakehitys jatkui laskevana johtuen kahden viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyistä investoinneista uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantumisesta sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehdystä kehitystyöstä muun muassa tuotannon optimoinnin osalta johtuen.